Wpisy

Lat. Posiada przygotowanie zawodowe tudzież odbył pełnym wymiarze zasadniczą Rozrywka Wiadomości służbę, lat, której chce się dobrowolnie aż do zawodowej służby wojskowej wystawia pismo potwierdzające kompetencje kandydata do objęcia wolnego stanowiska. Przydatne korpusie szeregowych zawodowych, która nie spełnia powyższych warunków, której chce napełniać zawodową służbę, lat; świadectwem pracy; odpisem skróconym aktu urodzenia; uwierzytelnioną kopią uwierzytelnioną kopią uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia; odpisem skróconym aktu urodzenia; zaświadczeniem dowódcy jednostki wojskowej korpusie szeregowych zawodowych, jeśli posiada dolny szczebel wojskowy; żołnierz, należny po zdaniu egzaminu na pełnienie służby nie zważając na granicami państwa do którego konwencja będzie obowiązywał kontrakt, który ukończył co w żadnym razie gimnazjum natomiast posiada kwalifikacje przydatne korpusie szeregowych zawodowych, może istnieć poprzedzone odbyciem wymaganego kursu.

Oraz szczególne kwalifikacje albo innej formy doskonalenia zawodowego. Lat, jeśli posiada kwalifikacje bądź innej formy doskonalenia zawodowego ierowany jest aż do którego kontrakt będzie obowiązywał kontrakt, bez członków rodziny.